Theatergroep Vreemde Vis
 
 

Vreemde Vis(ie)

Vreemde Vis is een theatergezelschap uit Utrecht, opgericht door regisseur Lilian Vis Dieperink (aan wie de groep deels haar naam heeft ontleend), theaterschrijver Anne Hogewind en theatervormgever Stefanie Bonte.

Theatergroep Vreemde Vis wil theater maken dat er toe doet. In hun voorstellingen belichten ze bijzondere, onbegrijpelijke, vreemde, soms verborgen thema’s, die op dit moment in de maatschappij spelen. Ze werken dan ook altijd vanuit echte verhalen. Vreemde Vis maakt daarmee theater, dat zich ergens tussen community theater en documentair theater bevindt. Ze werken projectmatig samen met acteurs, die een binding hebben met het thema van de voorstelling. Die acteurs zijn zowel semi-professionals, in het kader van talentontwikkeling, als professionals. De voorstellingen van Vreemde Vis kenmerken zich door een absurde, tragikomische en beeldende, vorm en speelstijl, die er voor zorgt dat ook zwaardere thema's toegankelijk worden. Ionesco zei ooit: ‘alleen de komedie stelt ons in staat de kracht te vinden om de tragiek van ons bestaan te dragen.’ Ze maken theater door de werkelijkheid te vergroten, om te zetten in abstractie of metaforen, om op die manier de toeschouwer er met een andere blik naar te laten kijken, zonder daarin belerend of moralistisch te willen zijn. Zij geloven dat je meer vragen moet stellen, dan antwoorden geven en beslist geen conclusies moet trekken.

Dit is Vreemde Vis!
 
 

Wie zijn wij?

 
 

Lilian Vis Dieperink

Regisseur

Lilian is afgestudeerd als Theatermaker aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Zij werkt nu als docent, regisseur en theatermaker. Ze vindt het interessant dat je in het theater persoonlijk en documentair materiaal in een ander daglicht kan plaatsen en kan bevragen.

Ze is altijd op zoek naar een bepaalde ‘echtheid’ op toneel. Een uitdaging vindt zij om het werkelijke materiaal zo om te zetten dat het conflict in het hier en nu van het theater plaats vindt. Haar presentatie over haar afstudeeronderzoek naar de waarde van metaforen in het community/documentaire theater werd beoordeeld met een tien.
Lilian werkt/werkte o.a voor Theaterschool Masquerade, Utrecht Centrum voor de Kunsten en Buitenkunst.

linkedin profiel

Regie - Lilian Vis Dieperink
 
 
 

Anne Hogewind

Schrijver

Anne volgde een opleiding tot Theaterschrijver aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Haar afstudeerstuk ‘HEK’ werd genomineerd voor de ITS Playwriting Award 2013. Ze werkt als schrijver, docent en huis, tuin en keuken dramaturg.

Anne schrijft zonder ruis, elk woord wordt zorgvuldig gewogen. Ze zoekt haar drama vooral in taal. De kleine misverstanden, versprekingen en de zinloze discussies zijn de ammunitie voor haar dialogen. Haar teksten zijn tragikomisch, absurd en zeer speelbaar. Ze schreef o.a. voor het Over het IJ festival, ZID theater en Buitenkunst.

linkedin profiel

Tekst - Anne Hogewind
 
 

Stefanie Bonte

Toneelbeeld

Stefanie studeerde af als Theatervormgever aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Zij werkt nu als vormgever, decorontwerper- en bouwer, performancedesigner en maakt de meest ingenieuze en gedetailleerde maquettes. Ze houdt zich als maker het liefst met alle aspecten van theater en kunst bezig. Inspiratie komt uit de meest onverwachte hoeken en als ze eenmaal iets te pakken heeft, laat ze dat niet meer los. Ze ziet haar vak dan ook niet per se als werken, maar als een levensstijl.

Stefanie werkte o.a. voor Dries Verhoeven, De Parade en het Nederlands Film Festival.

Portfolio website

Toneelbeeld - Stefanie Bonte